14235

Erytrocytantikroppsundersökning

Synonymer

Immunisering, erytrocytantikroppsutredning, antikroppsundersökning

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

1 EDTA-rör 6 mL Små barn: 1 EDTA-rör 3 mL

Provtagning

Remiss och rör ska vara ifyllda med patientens personnummer, efternamn och förnamn, provtagningsdatum, diagnos, uppgifter om tidigare transfusioner och graviditet samt ev. operations- eller transfusionsdatum. Vid pågående graviditet ska även aktuell graviditetsvecka, beräknad partus samt eventuell given Rh-profylax anges på remissen. För ytterligare information se ”Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin”. Prov som inte tagits enligt gällande föreskrift SOSFS 2009:29 "Transfusion av blodkomponenter", t.ex remiss som saknar provtagarens namnunderskrift, undersöks ej.
Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin

Vid frågor kontakta Transfusionsmedicin SU/Sahlgrenska 031-3423653 eller 031-3421749.

Hantering

Provet får inte vara äldre än 5 dygn vid analysens utförande.

Remiss

Remissord

Erytrocytantikroppsundersökning

Metod

Metodtyp

Indirekt agglutination

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Erytrocytantikroppsundersökning innebär att man med hjälp av olika utredningar, utförda med flera tekniker, försöker påvisa in vitro om patienten har antikroppar riktade mot erytrocytantigen och att identifiera antikroppen/antikropparna. Syftet med utredningen är att utlämna kompatibla/matchade erytrocytenheter till patienter med irreguljära erytrocytantikroppar för att undvika transfusionsreaktioner.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-13
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91