891

Celler, leukemitypning

Synonymer

Immunofenotyp

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

K2-EDTA

Provtagning

10 mL venblod
Prov skall vara laboratoriet tillhanda senast kl 13.00 på fredagar och dag innan helgdag. Kontakta alltid laboratoriet innan provtagning på telefon 031-342 4090 Vid provatagning på jourtid skall laboratoriets jourläkare kontaktas först.

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Skickas till laboratoriet inom 24 h Provet skall ej centrifugeras eller frysas.

Remiss

Remiss

Remiss 4 Klinisk kemi, Hematologi Beställningsetikett

Remissord

Blod Immunofenotyp

Metod

Metodtyp

Flödescytometrisk immunofluorescens

Storhet

Relativ koncentration

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Referensintervall saknas

Bakgrund

Analysen utförs med flödescytometri där man med antikroppar riktade mot cellspecifika antigen kan bestämma cellfördelningen i blod. Analysen används vid diagnos av hematologiska maligniteter, i första hand akuta leukemier och lymfom (inklusive kronisk lymfatisk leukemi). Riktad analys avseende cellfördelning sker beroende på frågeställningen, varför information om frågeställning lymfom eller om akut leukemi behöver anges på remissen.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-02
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.