892

Celler, leukemitypning

Synonymer

Immunofenotyp \ Likvor \ cerebrospinalvätska

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Cerebrospinalvätska

Rör el. motsv

Rör utan tillsats polypropen ("polypropylen")

Provtagning

10 mL Likvor
Vid provtagning av likvor, medsänd alltid samtidigt 1 EDTA-rör blod. Proverna ska vara laboratoriet tillhanda senast 13.00 på fredagar och dag innan helgdag. Kontakta alltid laboratoriet innan provtagning på telefon 031-3424090. Vid provtagning på jourtid skall laboratoriets jourläkare kontaktas först.

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Provet skall ej centrifugeras eller frysas. Skickas till laboratoriet inom 2 h

Transport

Transporteras i rumstemperatur

Remiss

Remiss

Remiss 4 Klinisk kemi, Hematologi Beställningsetikett

Remissord

Csv-Immunofenotyp

Metod

Metodtyp

Flödescytometrisk immunofluorescens

Storhet

Relativ koncentration

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Analysen avser förekomst av lymfom- eller leukemiceller i likvor. Analysen är riktad, varför ifyllande av remissinformation inklusive frågeställning är av stor vikt vid beställning. Med fluorescerande antikroppar riktade mot cellspecifika antigen och analys med flödescytometri kan cellfördelningen i likvor undersökas. Normalt utgörs de få celler som finns i likvor av T-lymfocyter. Analysen bör ses som ett komplement till cellräkning och cytologi av likvor. Analysen utförs vid misstanke om CNS-lymfom samt vid konstaterad akut leukemi om misstanke finns om leukemiceller i likvor.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-05-19 04:18