16547

Vitalinfrysning av odlade celler

Synonymer

Infrysning \ Spara celler \ Upptining av celler \ Odla nedfrysta celler \ Plötslig spädbarnsdöd \ SIDS

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Fibroblaster

Rör el. motsv

Rör med cellodlingsmedium

Provtagning

 Provtagningsanvisning för Hud - och organbiopsier

Rör med cellodlingsmedium beställs från lab, tel 031-343 41 92 Förvaras i rumstemperatur i väntan på transport. Om provet inte kommer Klinisk Genetik tillhanda inom 24 timmar bör det förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Förvaras ej över 37° C. Inför långhelg, kontakta lab. tel 031-343 4192.

Hantering

Rumstemperatur Fryses ej

Transport

Rumstemperatur

Remiss

Remissord

Vitalinfrysning av odlade celler

Metod

Metodtyp

Cellodling, Vitalinfrysning

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Vitalinfrysning av celler från amnion, korionvilli- eller fibroblastbiopsier utförs då material kan behövas i framtiden för ytterligare analys. Detta kan ske för att säkra att prov finns, om ny provtagning inte är möjlig eller är svår att utföra.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-30
Klinisk genetik:
Besöksadress/bud
Klinisk genetik
Medicinaregatan 3b, vån 5, rum 5121
413 90 Göteborg

Postadress:
Klinisk genetik
Sahlgrenska universitetssjukhuset,
413 45 GÖTEBORG

Sekretariat: 031 – 343 42 06
Fax: 031 – 84 21 60

Senast uppdaterad: 2019-03-24 01:56