15435

ICA

Synonymer

ICA-antikroppar, anti-ICA, Ö-cells antikroppar, Langerhanska ö-antikroppar.

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Serum eller plasmarör, rör utan tillsats.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

ICA

Metod

Metodtyp

Indirekt Immunofluorescens

Storhet

Arbiträr koncentration

Enhet

Titer

NPU-Kod

14539

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Titer < 1/10
Referensintervallsinformation
< 10 Enheter/mL Upptäcks ingen flourescens vid denna spädningsnivå besvaras provet som negativt.

Bakgrund

Misstanke om risk för utveckling av insulinberoende diabetes mellitus (IDDM) och för tidig diagnostik av
IDDM hos såväl yngre som äldre patienter.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-05
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2018-11-08 15:27