15435

ICA

Synonymer

ICA-antikroppar, anti-ICA, Ö-cells antikroppar, Langerhanska ö-antikroppar.

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Serum eller plasmarör, rör utan tillsats.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

ICA

Metod

Metodtyp

Indirekt Immunofluorescens

Storhet

Arbiträr koncentration

Enhet

Titer

NPU-Kod

14539

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Titer <>
Referensintervallsinformation
< 10="" enheter/ml="" upptäcks="" ingen="" flourescens="" vid="" denna="" spädningsnivå="" besvaras="" provet="" som="">

Bakgrund

Misstanke om risk för utveckling av insulinberoende diabetes mellitus (IDDM) och för tidig diagnostik av
IDDM hos såväl yngre som äldre patienter.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-05
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91