14959

Kadmium

Synonymer

Cadmium \ Cd

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin

Rör el. motsv

VACUETTE Z Urine No Additive, greiner bio-one(Hettich)

Provtagning

6 mL från morgonurin vid arbetsveckans slut.
Höga koncentrationer av gadolinium och jod är kända för att interferera med många metallanalyser. Om patienten har behandlats med gadolinium- eller jodinnehållande kontrastvätskor skall prov inte tas de följande 96 timmarna.

Hantering

Förvaras kylt.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett alternativt Klinisk kemi 10 Metall- och spårämnesanalyser

Remissord

U-Cd

Metod

Metodtyp

ICP-MS

Storhet

Substanskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

NPU01426

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
<2 µmol mol="" kreatintin="">
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2013-02-27
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.