Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
13

Calcium

Synonymer

Kalcium

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Calcium

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

mmol/L

NPU-Kod

NPU01443

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <7 d1,70 - 3,00
 7 d - <365 d2,20 - 2,90
 1 år - <18 år2,20 - 2,60

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år2,15 - 2,50

Bakgrund

En vuxen människa innehåller ungefär 1 kg kalcium. . 99% av detta är lokaliserad som kalciumsalter i skelettet. Ca 300 mg kalcium finns i plasma som förekommer i tre former: albuminbundet (ca 40%), komplexbundet som salt med fosfat, citrat etc. (ca 10%) och resten (ca 50%) är fritt (jonform). Endast den joniserade formen är biologiskt aktiv.
Kalcium är en extracellulär jon och dess koncentration är noggrant reglerad av parathormon (PTH), calcitonin och 1,25-dihydroxivitamin D (kalcitriol) genom effekter på skelett, njure och tarm.
Analys av serumkalcium beställs vid misstanke om rubbad kalciumomsättning. Sådan kan föreligga vid skelettsjukdom, endokrin sjukdom såsom hyper/hypo-parathyroidism, D-vitaminbrist, malabsorption, sarkoidos, myelom, uremi, recidiverande njurstenssjukdom, recidiverande pankreatiter, huvudvärk, trötthet, obstipation, polyuri, kramper, oklara smärttillstånd mm. Joniserat calcium bör alltid analyseras. För att säkert kunna tolka orsaken till hypo- resp. hypercalcemi måste PTH-mätning utföras.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-18
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-05-27 04:24