14937

KMT2A-SEPT6, t(X;11) kvantitativ PCR

Synonymer

MLL-SEPT6, t(X;11) kvantitativ PCR

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Benmärg

Rör el. motsv

Vakuumrör K2-EDTA eller K3-EDTA

Provtagning

0,5-1 mL benmärgsaspirat blandas väl.
Undvik provtagning dag före helg. Vid frågor kontakta Genanalys 031-3427891.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet.

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 24 h

Remiss

Remiss

Remissord

KMT2A-SEPT6/GUSB

Metod

Metodtyp

Kvantitativ RT-PCR

Enhet

%

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Rearrangering av KMT2A genen, som är lokaliserad till kromosom 11q23, är en genetisk förändring som är vanlig vid akuta leukemier och kan förekomma vid både ALL och AML. KMT2A har ett stort antal möjliga fusionspartner. Translokation t(X;11)(q24;q23) KMT2A-SEPT6(MLL-SEPT6)är en mycket ovanlig translokation som hittills bara beskrivits vid AML. Indiktation för analys är utredning och utvärdering av behandlingseffekt vid AML.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2016-11-22
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.