16682

Köldantikroppsutredning

Synonymer

Köldagglutininer

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

1 EDTA-rör 6 mL Små barn: 1 EDTA-rör 3 mL

Provtagning

Remiss och rör ska vara ifyllda med patientens personnummer, efternamn och förnamn, provtagningsdatum samt önskad undersökning. Ange även diagnos samt uppgifter om tidigare transfusioner på remissen. För ytterligare information se ”Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin”. Prov som inte tagits enligt gällande föreskrift SOSFS 2009:29 "Transfusion av blodkomponenter", t.ex remiss som saknar provtagarens namnunderskrift, undersöks ej.
Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin

Vid frågor ring utredningslab tfn 031-3423653 eller akutlab 031-3421748

Hantering

Provet förvaras i 37 grader efter provtagning och under transport till Transfusionsmedicin. Använd termos med 37 gradigt vatten alternativt mugg med 37 gradigt vatten (lägg röret t.ex i en engångshandske innan placering i vattnet).

Remiss

Remissord

Köldantikroppsutredning

Metod

Metodtyp

Direktagglutination

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

För att undersöka om patienten har en antikropp av köldtyp. Analysen utförs oftast vid misstanke om autoimmun hemolytisk anemi av köld typ.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-13
Transfusionsmedicin:
HLA-typning, stamcellstransplantation och sjukdomsassociation:

Besöksadress:
Vävnadstypningslaboratoriet
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Vita Stråket 13
413 45 Göteborg.
Tel: 031 – 342 17 46

Stamcellslaboratoriet för hantering och infrysning av autologa ögondroppar:

Besöksadress:
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Stamcellslaboratoriet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Vita stråket 11
413 45 Göteborg

Tel: 031 – 3429570 (alt. 031 – 3247694)
Fax: 031 – 824912