70

Kolmonoxidhemoglobin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

5 mL Li-heparin Vakuumrör eller blodgasspruta (elektrolytbalanserat)

Provtagning

Venöst
Röret ska fyllas till minst 3/4. Metoden ej lämplig för bestämning av endogen kolmonoxidproduktion (hemolys in vivo).

Hantering

Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet. Analys bör utföras omedelbart

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

vB-COHb

Metod

Metodtyp

Fotometri, synligt ljus

Storhet

Massfraktion

Enhet

%

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

<=1% av totalt B-Hb hos icke rökare
1-8% av totalt B-Hb hos rökare 
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2012-05-07
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.