639

Koppar

Synonymer

Cu

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin total/tid

Rör el. motsv

Plastkärl utan tillsatser

Provtagning

Dygnsmängd urin
Den samlade dygnsmängden urin blandas, volymbestäms och 10 mL av urinen skickas till laboratoriet. Höga koncentrationer av gadolinium och jod är kända för att interferera med många metallanalyser. Om patienten har behandlats med gadolinium- eller jodinnehållande kontrastvätskor skall prov inte tas de följande 96 timmarna.

Hantering

Förvaras kylt.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett alternativt Klinisk kemi 10 Metall- och spårämnesanalyser

Remissord

tU-Cu

Metod

Metodtyp

ICP-MS

Storhet

Substansmängdflöde

Enhet

µmol/period

NPU-Kod

NPU08976

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  0,15 - 0,6 0,15 - 0,60
KommentarObservera att referensintervallet gäller för dygnsmängd urin (24 h).
Referensintervallsinformation
12-50 µmol/mol kreatinin
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2016-11-08
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.