14054

Kortisol

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL.

Provtagning

Venöst

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Kortisol

Metod

Metodtyp

Immunkemi ECL

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

NPU01787

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  133 - 537
KommentarReferensintervallet som anges i referensintervallfältet gäller morgonprov:
Kl. 06-10 (morgonprov): 133-537 nmol/L.
Kl. 16-20 (eftermiddag-kväll): 68-327 nmol/L.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-12-10
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-05-22 04:32