Kortvuxenhet


Välj system (blod, serum, urin osv.) för vidare information.

Amnion
BlodHaloplex DNA-sekvensering 3-6 fragment DNA-sekvensering 1-2 fragment MLPA
Karyotypering
CVS
Foster och placenta