16216

Kreatinin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL

Provtagning

Venöst eller kapillärt

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.
Centrifugeras vid 1300 - 1800 g i 10 min efter att provet har koagulerat. Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

eGFR Kreatinin

Metod

Metodtyp

Beräkning

Enhet

mL/min/1,73m2

NPU-Kod

SWE05406

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <18 årEj beräknat

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 18 år - <50 år80 - 125
 50 år - <65 år60 - 110
 >=65 år>60

Bakgrund

En patients glomerulära filtreringshastighet (GFR) kan bestämmas med användning av invasiva undersökningar, t ex genom att mäta renalt clearance av 51Cr-EDTA eller plasmaclearance av iohexol. Dessa undersökningar är dyra, långsamma och inte fullständigt riskfria för patienten. Därför har cystatin C- eller kreatininbaserade ekvationer för estimerat GFR föreslagits. Kreatininnivån i plasma/serum är, förutom av GFR, starkt påverkad av en persons muskelmassa. Kunskap om en persons ålder och kön tillåter beräkning av den genomsnittliga muskelmassan hos en person och används för att generera kreatininbaserad ekvation för estimerat GFR. För de flesta vuxna är medelvärdet av de två GFR-beräkningarna (eGFR Cystatin C och eGFR Kreatinin) den bästa uppskattningen. Om GFR som beräknas av den cystatin C-baserade ekvationen överensstämmer för en vuxen med den som beräknas av den kreatininbaserade ekvationen krävs ingen invasiv bestämning av GFR och GFR motsvaras av medelvärdet av de två uppskattningarna (eGFR Cystatin C och eGFR Kreatinin). Om eGFR Cystatin C och eGFR Kreatinin inte överensstämmer, behöver en klinisk utvärdering av patientens eGFR utföras. Om patientens muskelmassa avviker avsevärt från ålder och könskategori (t.ex. på grund av förlamning, anorexi eller överdriven kroppsbyggnad) eller om patienten nyligen har intagit kött eller ett läkemedel som påverkar tubulär utsöndring av kreatinin, bör endast eGFR Cystatin användas. För barn erhålls den bästa uppskattningen av eGFR från Cystatin C. För mer information, se http://www.egfr.se.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-02-07
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-03-31 03:04