Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

1419

Digoxin

Synonymer

Lanoxin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

5 mL rör utan tillsats

Provtagning

Venblod
Provet tas minst 12 h och helst 24 h efter föregående digoxindos.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information".

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Digoxin

Metod

Metodtyp

Immunkemi ECL

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

NPU01886

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Terapeutisk serumkoncentration hos vuxna är vanligen <1,4 nmol/L

Bakgrund

Digoxin användes som läkemedel vid hjärtsvikt och förmaksflimmer. Digoxin ökar hjärtats kontraktionskraft genom en direkt effekt på myokardiet och minskar hjärtfrekvensen genom vagusstimulering och genom att förlänga överledningstiden i AV-knutan i hjärtats retledningssystem. Digoxin eliminineras huvudsakligen via njurarna, varför reducerad dos av läkemedlet måste ges vid njurinsufficiens samt hos äldre patienter. Koncentrationsbestämning av digoxin utförs vid misstanke på digoxintoxikation och vid avvikelse från väntad behandlingseffekt.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-05
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2020-10-30 03:24