Leukocyter


Välj system (blod, serum, urin osv.) för vidare information.

Ascites
Blod
Ledvätska
Pericardvätska
Pleuravätska
UrinSemikvantitativ, testremsa
Urinsediment, mikroskopi

Senast uppdaterad: 2018-11-08 15:28