42

Triglycerider

Synonymer

TG

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt. För bedömning av referensintervall måste fasteprov tas.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Triglycerider

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

mmol/L

NPU-Kod

NPU04094

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Kvinnor: Män:
 Barn: <5 år: 0,20 - 1,4 mmol/L  Barn: <5 år: 0,20 - 1,4 mmol/L 
 5 - 14 år: 0,60 - 1,2 mmol/L  5 - 14 år: 0,20 - 1,4 mmol/L 
 15 - 17 år: 0,4 - 1,8 mmol/L  15 - 17 år: 0,4 - 1,8 mmol/L 
 Vuxna: >17 år: 0,45 - 2,6 mmol/L  Vuxna: >17 år: 0,45 - 2,6 mmol/L 
Referensintervallsinformation
Referensintervallet gäller för fasteprov. För behandlingsrekommendationer vid hyperlipidemi se www.lakemedelsverket.se
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2013-10-08
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.