11030

Litium

Synonymer

Lithionit

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt, 12 h efter senaste litiumtablettintag.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 2 h.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Litium

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

mmol/L

NPU-Kod

NPU02613

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  Terapeutisk nivå: 0,50-0,80 mmol/L

Bakgrund

Litium används profylaktiskt mot recidiv vid manodepressiv sjukdom och terapeutiskt vid maniska tillstånd. Verksamhetsmekanismen för litium är inte klarlagd. Litium absorberas snabbt och nästan fullständigt från hela mag-tarmkanalen. Maximal plasma-koncentration nås 2-4 timmar efter tablettintag. Ca 95 % av dosen utsöndras via njurarna inom 6-12 timmar. Behandling med litium kan leda till sköldkörtel- eller njurpåverkan. Såväl tyreoidea- som njurstatus skall undersökas före samt regelbundet under behandlingen.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2014-10-13
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-02-18 01:41