15487

Lymfom

Synonymer

Benmärg, histopatologisk diagnostik \ Lymfkörtel/Lymfoida organ, histopatologisk diagnostik \ Mellannålsbiopsi för lymfomfrågeställning, histopatologisk diagnostik \ PAD Lymfomfrågeställning

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Vävnad/Biopsi

Rör el. motsv

Burk ca 40 ml m tätslutande lock, sterilt Provburk som placeras i yttre kärl med is.

Provtagning

Provtagningsanvisningar: Lymfomfrågeställning
Lymfomfrågeställning

Färska provermed misstänkt TB-frågeställnin, HIV, hepatit B och C ska fixeras med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd direkt vid provtagningen.

Fixering

Färska ofixerade vävnadsprover t. ex. lymfkörtlar, mjälte mm: Kompress fuktad med fysiologisk koksaltlösning. Nålbiopsier: 4 % fosfatbuffrad formaldehyd. Benmärgsbiopsier: 4 % fosfatbuffrad formaldehyd.

Hantering

Färska ofixerade vävnadsprover t. ex. lymfkörtlar, mjälte mm: Lägg i kompress genomdränkt med fysiologisk koksaltlösning och placera i en provburk. Provburken transporteras sedan kyld med is runtom (t. ex. i en större burk med isbitar) Nålbiopsier: Lägg provet direkt i burk HELT fylld med formaldehyd. Benmärgsbiopsier: Lägg direkt i rör fyll med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd. OBS! Skicka med perifert blod- och benmärgsutstryk.

Transport

Transport ska ske omgående till Laboratoriet för klinisk patologi och där lämnas direkt till provinlämningen.

Remiss

Remiss

Remissord

Lymfomfrågeställning

Metod

Metodtyp

PAD på lymfom

Ackrediterad

Nej
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-19
Klinisk Patologi och Cytologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Sekretariat 031 - 342 12 02
Obduktionsavd 031 – 342 14 39

Senast uppdaterad: 2018-11-08 15:29