250

M-diff celler morfologi

Synonymer

Erytrocyter, morfologi

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

K2-EDTA kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venblod eller kapillärblod. Blandas väl
Kan beställas gemensamt med hematologistatus. Frågeställning anges på beställningsetiketten eller på remissen. Alternativt 3-5 utstryk av kapillärblod.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.
Hållbart i rumstemperatur och i kyla. Analyseras inom 24 h

Remiss

Remiss

Beställningsetikett Remiss 4 Klinisk kemi, Hematologi

Remissord

M-diff

Metod

Metodtyp

Visuell granskning

NPU-Kod

NPU17580

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Neutrofila stavkärniga <0,45 x 10**9/L (<5%)* Neutrofila segmentkärniga 1,8-7,5 x 10**9/L (45-75%)* Eosinofila 0,04-0,4 x 10**9/L (1-4%)* Basofila 0-0,1 x 10**9/L (0-1%)* Lymfocyter 1,0-4,5 x 10**9/L (20-45%)* Monocyter 0,1-1,0 x 10**9/L (4-8%)* * Leukocytkoncentrationen bör bestämmas samtidigt.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-01-14
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-02-16 01:46