16692

Multianalys droger i saliv HRMS inklusive adultereringstester

Synonymer

Alfa-hydroxy-triazolam \ Alprazolam \ Amfetamin \ Bensoylekgonin \ Bensodiazepiner \ Bromazepam \ Buprenorfin \ Centralstimulerande aminer \ Cannabis \ Diazepam \ Ecstacy \ EDDP \ Efedrin \ Etylfenidat \ Etizolam \ Etylmorfin \ 7-amino-flunitazepam \ Fentanyl \ Fencyklidin \ 7-amino-klonazepam \ Flubromazepam \ Flunitrazepam \ Heroinmetabolit \ Gabapentin \ Hydrokodon \ Heroin \ Hydromorfon \ Katinon \ Khat \ Ketamin \ Ketobemidon \ Klonazepam \ Kodein \ Kokain \ Kokainmetaboliter \ Lorazepam \ LSD \ Loperamid \ MDA (Ecstacy) \ MDMA (Ecstacy) \ MDPV \ Mefedron \ Metadon \ Metamfetamin \ Metylfenidat \ Midazolam \ Mitragynin \ 7-Hydroxymitragynin \ Mitrafyllin \ 6-Monoacetylmorfin \ Morfin \ Nitrazepam \ Nordiazepam \ 7-amino-nitrazepam \ Opiater \ Oxazepam \ Oxikodon \ Oximorfon \ Pregabalin \ Ritalinsyra \ Tapentadol \ Temazepam \ Tramadol \ Triazolam \ THC \ Zolpidem \ Zopiklon \ Drogpaket i saliv

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Saliv

Rör el. motsv

Saliv-bägare från Greiner Bio-One (Art.nr 881210) Saliv-extraktionsrör 4 ml från Greiner Bio-One (Art.nr 881112) Saliv-överföringsrör 3,5 ml från Greiner Bio-One (Art.nr 881117)

Provtagning

För provtagningsanvisningar se bifogat dokument under Bakgrund
Observera att analys endast utförs på prov tagna med angivet provtagningskit.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt. Skickas inom 24 timmar. Annars förvaras i 4 °C.

Remiss

Remissord

Droger i saliv

Metod

Metodtyp

LC-HRMS

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-09-12
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2018-11-08 15:29