14557

Metoxinoradrenalin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

K2-EDTA, 5 mL. Kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

EDTA-blod
Fasteprov är att föredra. Om prov tas fredag eller dag innan storhelg: Centrifugera provet och häll av plasman (EDTA) och frys provet. Transportera fryst till Sahlgrenska sjukhuset, Klinisk kemi.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.

Transport

Provet ska vara laboratoriet tillhanda provtagningsdagen annars centrifugeras provet, plasma avskiljes och förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett alternativt Remiss 1 Klinisk kemi

Remissord

P-Metoxinoradrenalin

Metod

Metodtyp

LC-MS-MS

Storhet

Substanskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

NPU19578

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <1,1
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2016-10-05
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.
Senast uppdaterad: 2018-06-25 09:59