15718

KMT2A-MLLT3, t(9;11),Benmärg; Kvantitativ RT-PCR

Synonymer

MLL-MLLT3(MLL-AF9 t(9;11)) fusionstranskript \ MLL-MLLT3, t(9;11) kvantitativ PCR

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Benmärg

Rör el. motsv

Vakuumrör K2-EDTA K3-EDTA PAXgene BoneMarrow RNA Tube från PreAnalytix (art.nr 764114)

Provtagning

0,5-1 mL benmärgsaspirat blandas väl
Undvik provtagning dag före helg. Vid frågor kontakta Genanalys 031-3427891

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet.

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 24 h

Remiss

Remissord

KMT2A-MLLT3, t(9;11)

Metod

Metodtyp

Kvantitativ RT-PCR

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Rearrangering av KMT2A genen, som är lokaliserad till kromosom 11q23, är en genetisk förändring som är vanlig vid både akuta lymfatiska och myeloiska leukemier (ALL och AML). Translokation t(9;11) (p22;q23) eller påvisat rearrangemang av KMT2A-MLLT3 (MLL-AF9) ses vanligen i AML men hittas sällsynt även vid ALL. Analysen mäter förekomst av KMT2A(MLL)-MLLT3 fusionstranskript. Resultatet anges som en kvot mellan mängd KMT2A-MLLT3 fusionstranskript och mängd ABL1 transkript (referensgen) och anges i %. Metoden kan användas för att detektera förekomst av KMT2A-MLLT3-fusionstranskript samt mäta förändring av KMT2A-MLLT3/ABL1-kvoten över tid hos en och samma patient.
Indikation för analys: För diagnostik, prognosbedömning och behandlingsuppföljning (MRD-analys) av akut leukemi hos barn och vuxna.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-02-15
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.