16563

Neurofibromatos, typ 1 (NF1)

Synonymer

NF1 \ Neurofibromatos \ Neurofibromatos, typ 1 \ SPRED1 \ Legius syndrom

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

4 ml EDTA-rör

Provtagning

4 ml EDTA-rör med blod
Om annat provmaterial än EDTA-blod önskas användas kontakta Klinisk Genetik (031-3435770).

Hantering

Rumstemperatur Centrifugeras ej

Transport

Rumstemperatur

Remiss

Remissord

Neurofibromatos, typ 1 (NF1)

Metod

Metodtyp

MLPA, NGS-teknik, Haloplex

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Neurofibromatos typ 1 (NF1) är en autosomalt dominant nedärvd sjukdom som orsakas av mutationer i NF1-genen. Denna gen är lokaliserad till kromosomregion 17q11 och består av 59 exon. Hos familjer med känd NF1-sjukdom kan man hos c:a 95% finna mutation i denna gen. Det är relativt vanligt med de novo mutation (nymutation/sporadisk) i NF1-genen, sjukdomen har då inte tidigare förekommit i familjen. Legius syndrom är en autosomalt dominant nedärvd sjukdom som orsakas av mutation i SPRED1-genen. Kliniska bilden överlappar med neurofibromatos typ 1 (NF1) dock utan samma risk för neurofibromer eller annan typ av tumörer. SPRED1-genen är lokaliserad till kromosomregion 15q14 och består av 7 exon. De novo mutationer i SPRED1 har också beskrivits, dock är andelen sporadiska fall i nuläget okänd.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-19
Klinisk genetik:
Besöksadress/bud
Klinisk genetik
Medicinaregatan 3b, vån 5, rum 5121
413 90 Göteborg

Postadress:
Klinisk genetik
Sahlgrenska universitetssjukhuset,
413 45 GÖTEBORG

Sekretariat: 031 – 343 42 06
Fax: 031 – 84 21 60

Senast uppdaterad: 2019-03-21 02:20