Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
13462

Hu-Ri-Yo antikroppar

Synonymer

Hu, Ri, Yo, Anti-Hu, Anti-Ri, Anti-Yo, Paramaligna antikroppar, ANNA-1, ANNA-2, anti neuronala antigen, onconeuronala antikroppar

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Serum eller plasmarör, rör utan tillsats.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

Hu-Ri-Yo antikroppar

Metod

Metodtyp

Indirekt Immunofluorescens

Enhet

Påvisat/ej påvisat

NPU-Kod

Hu: 28556, ri: ??, Yo: 28425

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Paramaligna antikroppar (onconeuronala antikroppar) mot neuronala antigen: Hu, (ANNA-1); Ri (ANNA-2; Nova-1), Yo (PCA-1), PCA-2, Tr).
Vid flera maligniteter kan det uppstå ett immunsvar mot tumören som korsreagerar med neuronala antigen i centrala
nervsystemet. Detta kan ge upphov till paraneoplastiska syndrom, inklusive encefalomyelit, sensorisk
neuropati, subakut cerebellär degeneration samt Stiff person syndrom (SPS). Förekomst av antikroppar i
cirkulationen mot neuronala antigen (Hu, Ri, Yo, PCA-2, Tr) ger stöd för diagnosen paraneoplastiskt
syndrom vilket leder till att klinikern letar efter bakomliggande malignitet.
De mest välbeskrivna kliniska syndromen är encefalopati, encefalomyelit, opsoklonus-myoklonus syndrom, subakut cerebellär degeneration, sensorisk neuropati samt SPS. Antikroppar mot neuronala antigen kan uppträda innan klinisk tumörsjukdom manifesterats och bör föranleda tumörutredning. De vanligaste tumörformerna är småcellig lungcancer, ovarialcancer och bröstcancer men fler former finns beskrivna.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-19
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2019-10-24 04:25