28

Fosfat

Synonymer

P

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 2 h.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Fosfat

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substanskoncentration

Enhet

mmol/L

NPU-Kod

NPU03096

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Kvinnor: Män:
 Barn: <6 mån: 1,4 - 2,5 mmol/L  Barn: <6 mån: 1,4 - 2,5 mmol/L 
 6 - 12 mån: 1,0 - 2,2 mmol/L  6 - 12 mån: 1,0 - 2,2 mmol/L 
 1 - 17 år: 0,8 - 1,4 mmol/L  1 - 17 år: 0,8 - 1,4 mmol/L 
 Vuxna: >17 år: 0,80 - 1,5 mmol/L  Vuxna: 18 - 50 år: 0,70 - 1,6 mmol/L 
   >50 år: 0,75 - 1,4 mmol/L 
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2013-10-08
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.