48

Protein, totalt

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Protein

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

g/L

NPU-Kod

SWE05131

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <3 m45 - 74
 3 m - <12 m53 - 77
 1 år - <6 år58 - 80
 6 år - <18 år64 - 79

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år64 - 79

Bakgrund

Totalprotein i plasma skiljer sig något från serum med ungefär 4 % lägre nivå av total protein i serum. Förhöjt totalprotein kan orsakas av uttorkning eller ökad halt av plasmaproteiner. Sänkt totalprotein kan ses vid övervätskning, vid proteinförluster eller vid nedsatt syntes av plasmaproteiner i levern. Indikation: Bedömning av vätskebalans. Uppföljning av tillstånd med påverkad proteinsyntes eller abnorma förluster. Oklara ödem.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-03-12
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-05-22 04:41