13002

Protein, totalt

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Pericardvätska

Rör el. motsv

K2-EDTA eller heparinrör 5 mL (drar 3 mL).

Provtagning

 
Fyll inte röret mer än halva volymen.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet centrifugeras vid 1300-1800 g i 10 min. Förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

Pericard-Protein

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Masskoncentration

Enhet

g/L

NPU-Kod

NPU kod saknas

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  10 - 20

Bakgrund

Normalt mycket små vätskemängder. Vätskan bildas genom ultrafiltration från kapillärerna och dräneras via lymfa. Vid förekomst av ökade mängder vätska skiljer man på transsudat och exsudat. Transsudat har proteinhalt <25 g l, och förekommer vid ökat postkapillärt tryck och kan ses vid levercirrhos eller hjärtsvikt. exsudat har proteinhalt>25 g/L och ses vid ökad kapillär permeabilitet som vid inflammation eller tumörväxt.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-03-12
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-03-26 02:23