13391

Glukos

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

Blodgasspruta (elektrolytbalanserat)

Provtagning

Venöst
Minsta blodvolym är beroende på sprutans storlek och fabrikat. Se respektive förpackning. Ingår i beställning venös blodgas.

Hantering

Analyseras inom 30 min

Transport

Transporteras kylt om provet inte anländer till laboratoriet inom 30 min

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P(vB)-Glukos

Metod

Metodtyp

Ampereometri

Enhet

mmol/L

NPU-Kod

saknas

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 Barn: <1 dag: 1,7 - 3,4 mmol/L 
 1 dag: 2,2 - 3,4 mmol/L 
 2 dag - 3 veckor: 2,7 - 4,5 mmol/L 
 4 veckor - 17 år: 3,3 - 5,6 mmol/L 
 Vuxna: >17 år: 4,2 - 6,3 mmol/L 
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2012-05-16
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.