15482

Elektronmikroskopisk undersöknng

Synonymer

EM \ Ciliediagnostik, Elektronmikroskopi \ Elektronmikroskopi \ Specialprover, histopatologisk diagnostik

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Vävnad

Rör el. motsv

Burk ca 40 ml m tätslutande lock, sterilt

Provtagning

Elektronmikroskopisk undersökning, Vid provtagning är det viktigt att vävnaden kommer i fixeringslösning så fort som möjligt.
Vi tillhandahåller fixeringsvätska till prover som skickas till oss. Kontakt EM-laboratoriet: 031-342 36 59

Fixering

Använd 3 % glutaraldehydlösning i 0,1 M Na-cacodylatbuffert pH 7,4 3% glutaraldehyd i Millonigbuffert pH 7,2

Hantering

Provet kan skickas med vanlig post, internpost eller lämnas in direkt till provinlämningen vid Klinisk Patologi senast kl. 16:00

Transport

Prov kan sändas med vanlig post, intern eller extern.

Remiss

Remiss

Remissord

Elektronmikroskopisk undersökning

Metod

Metodtyp

Elektronmikroskopi

Ackrediterad

Nej
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-19
Klinisk Patologi och Cytologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Sekretariat 031 - 342 12 02
Obduktionsavd 031 – 342 14 39

Senast uppdaterad: 2019-03-24 02:18