13986

TCR klonalitetsanalys

Synonymer

TCR rearrangemang, klonalitet

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Leukocyter

Rör el. motsv

Vakuumrör K2-EDTA eller Na-EDTA

Provtagning

0,5-1 mL benmärgsaspirat eller 10 mL venblod, blandas väl.
Vid provtagning dag före helg, kontakta Genanalys innan, tel 031-3427891.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet.

Transport

Transporteras snarast till Laboratoriet för Klinisk Kemi

Remiss

Remissord

TCR klonalitet

Metod

Metodtyp

PCR och fragmentanalys

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Analysen utförs för att avgöra om ett klonalt TCR rearrangemang föreligger vid misstanke om lymfoproliferativ sjukdom av T/NK-cellstyp som komplement till utredning med morfologisk granskning (av biopsi/utstryk) och immunofenotypning. Klonalt rearrangemang av generna för T-cellsreceptorn (TCR) förekommer vid T-cellsmaligniteter (T-cellslymfom och T-lymfoblastleukemi) och ibland även vid andra akuta leukemier. Med hjälp av PCR-teknik och fragmentanalys kan klonalt rearrangemang hos TCR påvisas. Analysen är baserad på PCR-teknik med DNA primers riktade mot konserverade regioner inom T-cells receptorns (TCR) beta- och gamma- (och vid omogen T-cellsmalignitet även delta-) gensegment. Analysen utförs på DNA från biopsi (beställs då via Klinisk Molekylär Patologi) eller i förekommande fall från färskt blod/benmärg. Indikation för analysen är misstanke om T-cellslymfom.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-11-19
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-03-31 03:27