15390

Testosteron

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL

Provtagning

Venöst

Hantering

Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Förvaras i kyla.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 2 dygn, avskiljes serum.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Testosteron

Metod

Metodtyp

Immunkemi ECL

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

NPU03543

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
FlickorPojkar
 <20 årse kommentarse kommentar
Kommentar Tannerstadium    Referensintervall (5-95:e percentil)
  1                      < 0,09 - 0,21 nmol/L
  2                      < 0,09 - 0,36 nmol/L
  3                      < 0,09 - 0,82 nmol/L
  4                      < 0,09 - 0,93 nmol/L
  5                         0,16 - 1,33 nmol/L    
Vuxen                  0,29 - 1,67 nmol/L    

Metoden kan inte kvantifiera nivåer < 0,4 nmol/L.
Tannerstadium    Referensintervall (5-95:e percentil)
  1                                < 0,09 nmol/L
  2                     < 0,09 - 15,0 nmol/L
  3                        2,25 - 27,0 nmol/L
  4                        6,24 - 26,5 nmol/L
  5                        6,52 - 30,6 nmol/L
Vuxen                 8,64 - 29,0 nmol/L

Metoden kan inte kvantifiera nivåer < 0,4 nmol/L.

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
 <20 årse kommentarse kommentar
 20 år - <50 år0,29 - 1,678,6 - 29
Kommentar Metoden kan dock inte kvantifiera nivåer < 0,4 nmol/L. 
 >=50 år0,1 - 1,426,6 - 26
Kommentar Metoden kan dock inte kvantifiera nivåer < 0,4 nmol/L 
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2015-11-09
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-03-24 02:21