Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
14230

Tryptas

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör. Rör utan tillsats

Provtagning

 
Provet ska optimalt tas inom 4 timmar efter en misstänkt anafylaktisk reaktion och sedan följas upp med ett nytt prov minst 24 timmar efter det att alla symtom har upphört. För att bekräfta återgång till normal basalnivå kan ett tredje prov tas efter c:a 2 veckor. Undvik hemolys. Provet ska förvaras i kyl innan transport.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

Transporteras rumstempererat

Remiss

Remissord

Tryptas

Metod

Metodtyp

FEIA

Storhet

Masskoncentration

Enhet

mikrogram/L

NPU-Kod

19926

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Referensintervallsinformation
En aktuell (akut) tryptasnivå på minst basalnivå * 1,20 + 2 tyder på anafylaxi. Upprepade basalvärden över 11,4 µg/L kan vara en indikation på underliggande mastcellssjukdom.

Bakgrund

Misstanke om anafylaxi eller mastcellssjukdomar (systemisk mastocytos, mastcellsaktiveringssyndrom).
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-16
Klinisk immunologi:
Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,

Exp/provsvar: 031 – 342 49 17
Serologi: 031 – 342 47 08, 031-342 49 26
Celltester: 031 – 342 47 03
Allergitester: 031 – 342 18 87
Fax: 031 – 82 67 91

Senast uppdaterad: 2019-10-19 04:29