152

Urat

Synonymer

Urinsyra

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.
Om patienten står på läkemedlet Fasturtec se provtagningsanvisningar i FASS.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Urat

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

NPU09356

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
 18 år - <50 år155 - 350 
 >=18 år 230 - 480
 >=50 år155 - 400 

Bakgrund

Urinsyra är slutprodukten i purinomsättningen. Vid nedbrytningen av nukleotider sker en partiell deaminering av purinerna så att hypoxantin och xantin bildas. Xantinoxidas katalyserar oxidationen av hypoxantin över xantin till urinsyra. I plasma förekommer urinsyra praktiskt taget helt i uratform. Urat filtreras fritt över glomeruli, reabsorberas helt i proximala tubuli och utsöndras sedan aktivt i distala tubuli. Förhöjda värden av urat förekommer vid primär gikt (multifaktoriell genes), vid minskad exkretion av urat (njurinsufficiens, hyperkalcemi, tiazidbehandling, m.m.) samt vid ökad uratbildning (leukemi, polycytemi, hemolytisk anemi). Sänkta värden förekommer vid svåra leverskador och vid ulcerös kolit. Läkemedlet Fasturtec bryter ned Urat, se särskilda provtagningsanvisningar enligt Fass.
Bestämning av P-Urat är i första hand aktuellt vid misstanke på primär eller sekundär gikt. Bestämning av U-Urat kan vara aktuellt vid ställningstagande till behandling eller ej vid asymptomatisk hyperuricemi. Det kan även vara indicerat vid utredning av recidiverande urinvägskonkrement.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-18
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2018-11-08 15:34