16254

COL1A1-PDGFB t(17;22) FISH

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Celler

Rör el. motsv

 

Provtagning

Snittpreparat från patologlaboratoriet Cytospinpreparat

Hantering

Förvaras i rumstemperatur.

Transport

I preparataskar i rumstemperatur

Remiss

Remissord

COL1A1-PDGFB t(17;22) FISH

Metod

Metodtyp

Fluorescense in situ hybridisering (FISH)

Storhet

Rearrangerat DNA

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Analys av translokation ledande till fusion av generna COL1A1 och PDGFB med Fluorescence in situ Hybridisering (FISH) används i rutinverksamhet som stöd i diagnostiken av dermatofibrosarkoma protuberans och s.k. ”Giant cell fibroblastoma”. Dessa tumörer kan vara svåra att diagnosticera enbart på morfologisk grund och FISH-analys kan därmed bidra med viktig information som används i ett integrerat utlåtande skrivet av patolog.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-03-23
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.

Senast uppdaterad: 2018-06-25 09:54