1282

Tiopurin S-metyltransferas (EC 2.1.1.67)

Synonymer

TPMT

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Erytrocyter

Rör el. motsv

5 mL (drar 4 mL) eller 7 mL (drar 6 mL) EDTA rör.

Provtagning

Venblod, blandas väl.
Prover som inte lämnas till laboratotiet eller skickas under dagen förvaras i kyl.

Hantering

Helblod. Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet.

Transport

Transporteras i rumstemperatur till laboratoriet inom 5 dygn.

Remiss

Remiss

Remiss 2 Klinisk kemi, Metabola sjukdomar alternativt Beställningsetikett

Remissord

Erc-TPMT

Metod

Metodtyp

Isotopmetod

Storhet

Katalytisk aktivitetskoncentration

Enhet

nmol/h x g Hb

NPU-Kod

NPU27615

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  40 - 80

Bakgrund

Tiopurin-S-metyltransferasaktivitet (TPMT-aktivitet) mäts inför insättning av tiopurinläkemedel.

De aktiva metaboliterna som bildas från azatiopuriner inaktiveras av
TPMT. Brist på TPMT leder till
ansamling av metaboliter med toxisk effekt framför allt på benmärgen
med utveckling av svår trombocytopeni och neutropeni vid
normaldosering av azatiopuriner.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2016-11-08
Klinisk kemi:
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Provsvar: 031 – 342 13 25

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta jourläkare på Klinisk kemi, telefon 031-342 77 96.

Senast uppdaterad: 2018-06-25 10:04