15428

RUNX1(AML1)-RUNX1T1(ETO), t(8;21)(q22;q22)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Leukocyter

Rör el. motsv

Sterilt rör innehållande odlingsmedium. Heparinrör 9 mL med Na-Heparin eller Li-heparin

Provtagning

1 mL benmärgsaspirat venblod
Rör med odlingsmedium för benmärgsaspirat beställes från laboratoriet tel:031-342 1248. Benmärgsaspiratet sätts sterilt till rör med odlingsmedium. Laboratoriet skall alltid kontaktas (tel.nr. som ovan) innan prov skickas. Prover skall vara laboratoriet tillhanda måndag - torsdag. För eventuell akut provtagning vid annan tidpunkt, kontakta laboratoriet för diskussion ( tel.nr. som ovan).

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas. Skyddas för ljus Sterilt

Transport

Transporteras snarast till Laboratoriet för Klinisk Kemi förpackat i provhylsa och vadderat kuvert Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 h

Remiss

Remissord

RUNX1-RUNX1T1t(8;21)

Metod

Metodtyp

Fluorescense i situ Hybridisering (FISH)

Storhet

Rearrangerat DNA

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

FISH analys som visar om en fusion RUNX1-RUNX1T1, t(8;21)(q22;q22) föreligger. Indikation för analys är utredning av misstänkt akut myeloisk leukemi.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2013-12-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.
Senast uppdaterad: 2018-09-26 10:39