Plasma

16814

25-Hydroxi-vitamin D

Synonymer

D-vitamin (25-hydroxi) \ Vitamin D (25-hydroxi) \ 25-OH Vitamin D

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin 5 mL med gel kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. Provet bör centrifugeras inom 2 timmar (ska centrifugeras inom 4 timmar) i 10 min, 2000 g. Centrifugerat förslutet gelrör kan förvaras i kyla i 48 h. Vid längre förvaring måste plasma avskiljas. Hållbart 3 dygn i rumstemperatur och 12 dygn i kyla.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport. Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-25-OH Vit D2+D3

Metod

Metodtyp

Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA)

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

NPU10267

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år>25
KommentarUttalad brist <25 nmol/L och risk för otillräckliga koncentrationer: 25-50 nmol/L.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-11-07
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.