Urin

14290

Bensodiazepiner

Synonymer

Klonazepam \ Diazepam \ Oxazepam \ Alprazolam \ Flunitrazepam \ Nitrazepam \ Triazolam \ Lorazepam \ Nordiazepam

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin

Rör el. motsv

Plastkärl utan tillsatser 10/9,5 mL rundbotten vakuumrör för urin

Provtagning

Urinprov tas under direkt uppsikt.
Analysen utförs måndag - fredag. Minsta provmängd 9 mL.
Analyseras enbart på SU/Mölndal.

Hantering

Förvaras kylt. Ljuskänsligt

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Remissord

U-Bensodiazepin(scr)

Metod

Metodtyp

KIMS Alinity

Storhet

Arbiträr substanskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

NPU08958

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Nästkommande arbetsdag efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  Screening med gränsvärde 200 µg/L.
Referensintervallsinformation
Normalt ej påvisbar.

Bakgrund

Efter intag av någon bensodiazepin kan de normalt spåras i urinen under minst tre dagar(kortverkande). För bensodiazepiner med lång elimineringstid kan positivt resultat förväntas i flera dagar eller tom vecka/or efter långtidsbruk. Falskt positiva resultat förekommer p.g.a. av bl.a. korsreaktivitet och därför ska alla positiva fynd från screeningen verifieras med masspektrometrisk metod.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-02-01
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.