Fosfomannomutas2

17541

Fosfomannomutas2

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Leukocyter

Rör el. motsv

K2-EDTA 5 mL (drar 4 mL)

Provtagning

8 mL EDTA-blod, från barn under 1 år 4 mL
För analys av Fosfomannomutas2 (PMM2) är provtagning efter nattfasta, alternativt flera timmars fasta, att föredra. När det gäller spädbarn bör provtagning helst ske omedelbart före matintag (minst 2-3 timmar efter föregående matintag). Helblodet får ej kylas eller frysas. Vid frågor kontakta sektionen för Enzymanalyser, telefon 031-3422425.

Hantering

Provet skall ej centrifugeras eller frysas.

Transport

Transporteras i rumstemperatur post express, förpackat i provhylsa och vadderat kuvert. Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 h och mottages måndag - torsdag före kl 16, fredag 12

Remiss

Remissord

Lk-PMM2

Metod

Metodtyp

Spektrofotometri

Enhet

µkat/kg protein

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  39,5 - 83,8

Bakgrund

Analys av enzymet fosfomannomutas (PMM2) används vid diagnostik av sjukdomen PMM2-CDG (”Congenital Disorder of Glycosylation” CDG-Ia, OMIM#212065). CDG eller medfödda glykosyleringsstörningar är ett samlingsnamn för sjukdomar där glykosylering av proteiner och lipider inte fungerar optimalt som resulterar i multisystemsjukdom. CDG är en ständigt växande grupp med över 100 beskrivna sjukdomar där PMM2-CDG är vanligast förekommande. Vid PMM2-CDG kan inte mannos-6-fosfat (Man-6P) omlagras till mannos-1-fosfat (Man-1P) som används vid bildandet av komplexa sockerkedjor. Vid misstanke om CDG utförs primärt analys av transferrinisoformer (CDT) som framför allt fångar patienter med N-glykosyleringsdefekt och här ingår PMM2-CDG.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-05-29
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.