Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta restriktioner för besökare och medföljare gäller för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Du som besöker någon av sjukhusets lokaler ska vara symptomfri, bära munskydd samt hålla avstånd till andra. Läs mer om restriktionerna här.

14554

FUT2 genotyp

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Leukocyter

Rör el. motsv

Vakuumrör 5 mL (drar 3 mL) K2-EDTA eller Na-EDTA

Provtagning

Venblod blandas väl

Hantering

Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet.

Remiss

Remiss

Konsultremiss

Remissord

FUT2 genotyp

Metod

Metodtyp

PCR och sekvenseringsanalys

Storhet

Sekvensvariation

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Genotypning utföras av sekretorgenen FUT2 avseende punktmutationerna G428A, C571T och A385T. Indikation för genotypning är utredning av sekretorstatus hos Lewis-negativa individer.

Typ 1 precursorkedja till AB0(H) systemet återfinns löslig i plasma och alla exokrina sekretioner (saliv, bröstmjölk och sperma etc.) På denna kedja verkar två konkurrerande gen/enzymsystem: Lewis genen (Le) FUT3 med enzymet Fukosyl-1,3-transferas samt Sekretor genen (Se) FUT 2 med enzymet Fukosyl-1,2-transferas. Om en individ har både en aktiv Le-FUT3 och en aktiv Se-FUT 2 skapas antigenet Lewis b (Le (b)). Vid inaktiv Se-FUT 2 men aktiv Le-FUT 3 skapas antigenet Lewis a (Le (a)). Vid inaktiv Le-FUT 3 skapas vare sig Le(a) eller Le(b). Typ 1 kedjor adsorberas passivt till erytrocyter (och andra vävnader) från plasma och en individs sekretorstatus (aktiv/inaktiv Se-FUT2) speglas således av Lewis uttrycket på erytrocyter om individen har en aktiv Le-FUT 3. Genanalys av Se-FUT 2 krävs således för att avgöra sekretorstatus hos individer med inaktiv Le-FUT 3.
Eftersom AB0(H) systemet, Lewis systemet och sekretorstatus (kolhydratrelaterade blodgrupps/vävnadssystem) påverkar uttrycket av AB0-substanser i vävnader/organ kan en individs AB0-, Le- och Se-uttryck vara kliniskt relevant vid AB0-inkompatibla organtransplantationer (särskilt njurtransplantationer). Genanalys av Se-FUT 2 krävs därför hos individer som vid serologisk erytrocytgruppering inte uttrycker vare sig Le (a) eller Le (b) (orsakat av en inaktiv Le-FUT 3).

Analysen kan även användas vid utredning av patienter och personal avseende känslighet eller resistens mot Norovirus (GII.4 stammar).
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-06-03 09:42