Cerebrospinalvätska/likvor

16702

GAD (glutaminsyredecarboxylas)

Synonymer

Ö-screen, ICA-GAD, Ö-cellsantikroppar, GAD-antikroppar, anti-GAD \ anti-GAD65 \ GAD65

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Cerebrospinalvätska/likvor

Rör el. motsv

Sterilt rör utan tillsats

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

GAD (glutaminsyredecarboxylas)

Metod

Metodtyp

ELISA

Storhet

Masskoncentration

Enhet

IU/mL

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 vecka

Referensvärden

< 10 IU/mL

Bakgrund

GAD - glutaminsyredekarboxylas. Ett enzym som styr syntes av GABA (gamma-amino-smörsyra). Uttrycks i ö-celler i pancreas samt som inhibitorisk signalsubstans i CNS. GAD finns i 2 isoformer varav GAD65 är den dominerande.
Metoden detekterar GAD65-antikroppar
Diabetes
Antikroppsundersökningar har visat att alla patienter som utvecklar total insufficiens uppvisar antikroppar mot nativa ö-celler (ICA) (Islet cell antibody) och/eller mot det renade ö-cells antigenet GAD (anti-GAD) vid sjukdomsdebuten. Många uppvisar även antikroppar mot ö-cellsantigenet IA-2, men det prediktiva värdet för denna antikropp är mycket lågt.
Autoimmun encefalit
Anti-GAD kan förekomma vid autoimmun encefalit av typen limbisk encefalit. Detta tillstånd kan bland annat ge epilepsianfall, minnessvårigheter och personlighetsförändring. I dessa fall är det vanligt att anti-GAD ses i både serum och likvor. I vissa fall är koncentrationen i likvor mycket hög.
Stiff person syndrome (SPS)
Vid SPS kan anti-GAD förekomma
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-07-03
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46