Innohep, tinzaparinnatrium

16223

Lågmolekylärt heparin, mätt som anti-Xa aktivitet (t.ex. Fragmin)

Synonymer

Fragmin \ Fragmin, dalteparinnatrium \ LMH \ Innohep, tinzaparinnatrium \ Klexane, enoxaparinnatrium \ Orgaran, danaparoidnatrium \ AntiFXA \ Anti-Xa aktivitet

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Na-citrat 0,11 M (9 delar blod och 1 del citrat) fullvolyms vakuumrör som drar 2,7 mL.

Provtagning

Venöst
Vid behandlingskontroll skall prov tas tiden 0 (lägsta värde), alltså omedelbart före en injektion, därefter tas ytterligare ett prov 3-4 timmar efter injektionen. Ange läkemedel och dos, tidpunkt för senaste dos och provtagningstid på remiss och provtagningsrör. Analysen kan utföras akut dygnet runt på 24/7-enheten SU/S och SU/Ö, klinisk kemi, Sahlgrenska. Rutinmärkta prover analyseras dagligen på SU/S. Rutinmärkta prover analyseras måndag och torsdag eller i samband med akuta prover på SU/Ö.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Lämnas till laboratoriet inom 1 h. Centrifugeras vid 2000 g i 20 min. Plasman avskiljes med en marginal till blodkropparna om minst 0,5 cm. Portioneras i minst två portioner i kryorör Fryses i kolsyreis eller -20 °C.

Transport

Provet ska centrifugeras innan transport. Transporteras med kolsyreis i frigolitlåda till laboratoriet

Remiss

Remiss

Beställningsetikett alternativt Konsultremiss

Remissord

P-Heparin, LM (aFXa)

Metod

Metodtyp

Enzymatisk

Storhet

Arbiträr substanskoncentration

Enhet

kIE/L

NPU-Kod

NPU57494

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom samma arbetsdag efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <0,10
Referensintervallsinformation
Ej normalt förekommande.

Bakgrund

Används för monitorering av behandling med LMWH (lågmolekylärt heparin) som Klexane® (enoxaparin),Fragmin® (dalteparin) och Innohep® (tinzaparin). Terapiområde vg se FASS.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-10-26
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.