Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
15508

KLL FISH+ MUT

Synonymer

KLL FISH

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod/Benmärg

Rör el. motsv

10 mL heparinrör med Na-Heparin eller Li-heparin och 10mL Vakuumrör K2-EDTA eller K3-EDTA Sterilt rör innehållande odlingsmedium.

Provtagning

 
I första hand används blod (10mL EDTA + 10mL heparin). Om benmärg ska undersökas, använd sterilt rör innehållande odlingsmedium. Rör med odlingsmedium beställs från laboratoriet tel: 031-342 1248. Ca 1mL benmärgsaspirat sätts sterilt till rör med odlingsmedium.Lämpliga dagar för provtagning är måndag till torsdag och provet bör vara laboratoriet tillhanda senast klockan 15:00. Meddela laboratoriet att prov kommer, samma tel.nr. som ovan.

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas. Skyddas för ljus Sterilt

Transport

Transporteras snarast till laboratoriet förpackat i provhylsa och vadderat kuvert Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 h

Remiss

Remissord

KLL FISH+ MUT

Metod

Metodtyp

Mikroskopi, Flourescens in situ hybridisering

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Se bedömning vid utlåtande.
 

Ingående analyser

IGH-CCND1
D13S319 (13q14.3)
ATM (11q22.3)
TP53 (17p13.1)
CEP12 (p11.1-q11.1)

Bakgrund

Vid beställning av KLL-FISH utförs analys avseende förekomst av riskstratifierande molekylärgenetiska markörer vid kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Indikation för analysen är utredning inför behandling av KLL. Med FISH eftersöks förekomst av deletion av 11q, 13q och 17p(TP53) samt trisomi 12. Om deletion av 17p inte föreligger undersöks genen TP53 också avseede förekomst av mutationer med DNA-sekvensering. I analysen ingår även FISH avseende förekomst av translokationen t(11;14)(q13;q32)(IGH-CCND1), som används för differentialdiagnostik av mantelcellslymfom. Analysen besvaras med ett medicinskt utlåtande som innefattar riskbedömning vid KLL enligt Nationella riktlinjer för utredning och behandling av KLL.

Analysen utförs i första hand på blod, men kan (om KLL-celler saknas/är få i blod) även utföras på benmärgsaspirat. I undantagsfall kan analysen också utföras på biopsi från lymfkörtel, men beställning görs i sådana fall via Klinisk Patologi och Genetik.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-01-12
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-06-03 09:52