_

16352

L-Laktat Belastning

Synonymer

Laktat \ L-Laktat

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

EDTA rör

Provtagning

Venöst centralvenöst
Tag dubbelprov. Omedelbart efter provtagning pipettera 300 µL blod i ett eppendorfrör (Safe Seal tube 1,5 mL) innehållande 150 µL kyld perklorsyra (OBS! Perchloric Acid Solution, Deproteinization Reagent Prod. Nr. 3046, som finns på DNA & Enzymanalyser, pav8). Tag enkelprov vid svår provtagning.

Remiss

Remissord

B-L-Laktat Bel

Metod

Metodtyp

 

NPU-Kod

NPU18325

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Laktatkoncentrationen påverkas av muskelaktivitet och födointag. Vilovärde efter nattfasta 0,5-1,7 mmol/L.

Bakgrund

Laktat/pyruvatkvoten speglar NADH/NAD kvoten intracellulärt. Vid ökande laktatkoncentrationer ökar laktat/pyruvatkvoten vid de flesta tillstånd. Dock inte vid laktatstegring orsakad av pyruvatdehydrogenasbrist då laktat/pyruvat kvoten är låg även vid höga laktat-nivåer.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2017-05-25
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.