Enzymatiskt Spektrofotometri

16350

Laktat

Synonymer

L-Laktat

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

EDTA rör

Provtagning

Venöst centralvenöst
B-L-Laktatprov får bara tas i samråd med Enzym och Metallanalyser, Enhet 6B. Ring ALLTID 031-342 24 25 eftersom analysen måste beställas per telefon före provtagning. Reagens som krävs för analysen tillhandahålls av Enhet 6b, Enzym och Metallanalyser. Anvisningar för provtagning fås i samband med beställning. OBS! Vid samprovtagning Laktat-Pyruvat får provet inte frysas! Denna metod är för utredning av metabola sjukdomar. I övrigt väljs med fördel Plasma-Laktat.

Remiss

Remissord

B-L-Laktat

Metod

Metodtyp

Enzymatiskt Spektrofotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

mmol/L

NPU-Kod

NPU18325

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 1 vecka efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  0,5 - 1,7
KommentarLaktatkoncentrationen påverkas av muskelaktivitet och födointag.
Angivet referensvärde gäller vilovärde efter nattfasta.
Referensintervallsinformation

Bakgrund

Laktat- och pyruvatnivåer ger ett index på svårighetsgraden av cirkulationssvikt. Laktat är slutprodukt i glykolysen och ansamlas vid anaerob metabolism eller på grund av primära rubbningar i pyruvatmetabolismen. B-Laktat är indicerat vid utredning och uppföljning av primära laktacidoser och kan analyseras tillsammans med pyruvat för bestämning av laktat/pyruvat-kvoten, som avspeglar NADH/NAD-kvoten intracellulärt. Vid nedsatt aerob metabolism ökar laktat/pyruvat-kvoten med stigande laktatkoncentration.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-12-21
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.