Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
13668

MG-test

Synonymer

Korstest, Förenlighetsprövning, x-test

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

1 EDTA-rör 6 mL små barn: 1 EDTA-rör 3 mL

Provtagning

Remiss och rör ska vara ifyllda med patientens personnummer, efternamn och förnamn, provtagningsdatum, diagnos, uppgifter om tidigare transfusioner och graviditet samt ev. operations- eller transfusionsdatum. Vid pågående graviditet ska även aktuell graviditetsvecka, beräknad partus samt eventuell given Rh-profylax anges på remissen. Prov som inte tagits enligt gällande föreskrift SOSFS 2009:29 "Transfusion av blodkomponenter", t.ex remiss som saknar provtagarens namnunderskrift, undersöks ej. För ytterligare information se ”Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin”.
Blodbeställning kan skrivas på remissen. Särskilda krav på blodkomponenter, t.ex bestrålade, tvättade, autologa blodkomponenter, specificeras på remissen. I undantagsfall, t.ex prematura spädbarn, accepteras ett fullt microtainerrör, 0,5 mL (översta strecket). Analysen utförs då med manuell metod. Vid frågor kontakta Transfusionsmedicin SU/Sahlgrenska 031-3421749, 3421748 eller Transfusionsmedicin SU/Östra 031-3434983

Hantering

Provet får inte vara äldre än 3 dygn vid analysens utförande.

Remiss

Remissord

MG-test

Metod

Metodtyp

Direkt- och indirekt agglutination

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

BK(S)-test utförs så fort provet inkommer oavsett om blodbeställning föreligger och tar minst 1,5 timmar. MG-test utförs vid beställning av erytrocytenheter och tar minst 1,5 timmar. Tillgänglighet till kompatibla erytrocyter kan ta flera timmar om patienten har multipla antikroppar eller är DAT/IAT pos.

Bakgrund

MG-test utförs på patienter med kända erytrocytantikroppar, vid avvikande serologiska fynd samt på transplanterade patienter som erhållit märg eller perifera stamceller av annan blodgrupp än den egna.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-09-16
Transfusionsmedicin:
Postadress:
Transfusionsmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vita stråket 13
413 45 Göteborg

Transfusionsmedicinska analyser: telefonnummer Sahlgrenska 031-3421748, telefonnummer Östra 031-3434983

Vävnadstypningslab (t.ex transplantationsutredningar) telefonnummer 031-3421746.

Senast uppdaterad: 2021-09-17 04:06