Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
16965

Aminosyror grupp, Plasma, LCMSMS

Synonymer

Aminosyror \ aminogram \ 5-hydroxylysin \ Alanin \ Allo-isoleucin \ Alpha-aminoadipinsyra \ Anserin \ Arginin \ Argininosuccinat \ ASA anhydrid x \ ASA anhydrid y \ ASA anhydrid z \ Asparagin \ Aspartat \ Aspartylglukosamin \ Beta-alanin \ Beta-aminoisosmörsyra \ Citrullin \ Fenylalanin \ Formimino-glutaminsyra \ Fosfoetanolamin \ Gamma-aminosmörsyra \ Glutamin \ Glutaminsyra \ Glycin \ Glycylprolin \ Histidin \ Homocitrullin \ Homokarnosin \ Hydroxyprolin \ Isoleucin \ Karnosin \ Leucin \ Lysin \ Metionin \ Ornitin \ Oxiderat glutation \ Prolin \ Reducerat glutation \ Saccaropin \ Sarkosin \ Serin \ Sulfocystein \ Taurin \ Threonin \ Tryptofan \ Tyrosin \ Valin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

5 mL Li-heparin eller EDTA rör. Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.
För diagnos av störningar i aminosyrametabolismen är provtagning efter nattfasta, alternativt flera timmars fasta, att föredra. När det gäller spädbarn bör provtagning helst ske omedelbart före matintag (minst 2-3 timmar efter föregående matintag). För korrekt medicinsk bedömning ska anamnes och aktuell medicinering anges på remissen. Vid akuta prover kontakta lab, tel 031-3424077. Serumprov ej optimalt för analysen. Om prov tagits i serum ska det framgå på remissen för korrekt medicinsk bedömning.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet centrifugeras inom 30 min. Provet centrifugeras i 10 min enligt leverantörens anvisningar, plasman avskiljes och förvaras fryst.

Transport

Transporteras fryst. Undvik att skicka proverna över en helg.

Remiss

Remiss

Elektronisk beställning eller Beställningsetikett. Remiss 2 Klinisk kemi, Metabola sjukdomar.

Remissord

Aminosyror, Plasma

Metod

Metodtyp

LC-MS-MS

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Köns- och åldersberoende.

Bakgrund

Utredning av defekter i metabolismen av aminosyror såsom fenylketonuri (PKU), maple syrup urine disease, nonketotisk hyperglycinemi, tyrosinemi och ureacykeldefekter samt utredning av andra patologiska förändringar som t.ex. lever- och njurfunktion. Även kontroll och uppföljning av dietbehandlade patienter med dessa sjukdomar.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-01-15
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-10-04 04:29