B-6-MMPN/Erc

14362

6-Metylmerkaptopurin nukleotider / Erytrocyter (6-MMPN/Erc)

Synonymer

Tiopurinmetabolit \ TPMETAB

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

K2-EDTA, 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör :

Provtagning

Provet tas före nästa dosering
Då analysen är beroende av B-EPK värdet vid beräkning av B-6-MMPN/8*108 Erc, bör provers erytrocyter räknas inom 24h. Provtagning efter kl 15 fredag och helg eller storhelg bör ej göras. Vid akut provtagning efter kl 15 fredag och helg eller storhelg kontakta jourläkaren på Klinisk Kemi/ Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Hållbart i rumstemperatur och i kyla. Analyseras inom 24 h

Transport

Transporteras till Laboratoriet för Klinisk Kemi ocentrifugerat i rumstemperatur eller i kyla. Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 h.

Remiss

Remiss

Remissord

B-6-MMPN/Erc

Metod

Metodtyp

Högtrycksvätskekromatografi (HPLC)

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

pmol /8x108 Erc

NPU-Kod

saknas

Ackrediterad

Nej
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-02-01
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.