B-6-TGN/Erc

14364

6-Tioguanin nukleotider/Erytrocyter (6-TGN/Erc)

Synonymer

Tiopurinmetabolit \ TPMETAB

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

K2-EDTA, 5 mL. Kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Provet tas före nästa dosering
Då analysen är beroende av B-EPK värdet vid beräkning av B-6TGN/8*108 Erc bör provers erytrocyter räknas inom 24h. Provtagning efter kl 15 fredag eller helg/storhelg bör undvikas. Vid akut provtagning kontakta jourläkaren på Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning., hållbart i rumstemperatur och i kyla. Analyseras inom 24 h

Transport

Transporteras till Laboratoriet för Klinisk Kemi, ocentrifugerat i rumstemperatur eller i kyla. Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 h.

Remiss

Remiss

Remissord

B-6-TGN/Erc

Metod

Metodtyp

Högtrycksvätskekromatografi (HPLC)

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

pmol /8x108 Erc

NPU-Kod

saknas

Ackrediterad

Nej
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-02-01
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.